Nieuwsbrief 2024

Nieuwsbrief Stichting de Ruilwinkel Alteveer

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2024 ligt voor u.
Het afgelopen jaar was het weer gezellig druk in de Ruilwinkel en mochten we weer veel nieuwe leden inschrijven.
Op het moment van schrijven wordt de ingang en de hal van de Ruilwinkel geschilderd.
Ook zijn we druk bezig met de voorbereiding van een voorjaarsmarkt . Deze vindt plaats op 23 maart 2024. Verdere informatie volgt nog.

Contributie.
Na herhaaldelijke oproepen op Facebook en onze website hebben veel leden alsnog de contributie betaald van de afgelopen 2 jaar.
Helaas zijn er ook leden die de contributie nog steeds niet hebben betaald van 2022 en 2023. Deze leden worden begin 2024 uitgeschreven.
De regels voor het betalen van de contributie brengen wij nog een keer onder uw aandacht.
U betaalt ieder jaar €5,00. Als blijkt bij de controle in het  nieuwe jaar dat u niet hebt betaald, dan wordt u uitgeschreven en komt uw lidnummer en gespaarde punten te vervallen.
U kunt altijd weer opnieuw lid worden voor €5,00 en u krijgt dan een nieuw nummer en 5 ruilpunten bij inschrijving.
Graag voor 1 maart 2024 betalen in de Ruilwinkel of overmaken op het rekeningnummer o.v.v uw lidnummer. NL 82 RABO 0309 941 903
Bij inschrijving na 1 oktober van een jaar, is het inschrijfgeld geldig tot het einde van het jaar erop.

Spullen inleveren, hoe werkt het ook alweer…
Wij zijn geen kringloopwinkel en geen afvalverwerkingsbedrijf!
De afgelopen tijd wordt er veel ingeleverd wat niet schoon of niet bruikbaar is. Wilt u hier beter op letten!
We brengen de regels voor het inbrengen nogmaals onder de aandacht.
Spullen moeten schoon zijn, mogen niet kapot zijn en moeten compleet ingeleverd worden!
De vrijwilligers beoordelen de spullen en mocht er iets kapot zijn of niet compleet, dan krijgt u de spullen weer mee naar huis. U krijgt hiervoor ook geen punten.
Wij moeten ook afvalstoffen betalen en de kosten hiervan zijn hoog en onze container is niet toereikend om veel spullen af te voeren.

U mag per keer 2 big shoppers of 2 bananen dozen met spullen inleveren. Dit wordt door de vrijwilligers beoordeeld en van punten voorzien.
 
Voor kleding, boeken, cd’s, dvd’s en lp’s geldt:
Per keer mag u maximaal 5 stuks inleveren!
Levert u meer dan 5 stuks in dan wordt dit eerst overlegd met de vrijwilligers.

Wat nemen wij NIET in:
Beeldschermen, computers, tv’s, meubels, stoelen en andere grote spullen.
Hiervoor hebben wij geen ruimte..
Maxi cosi's en autostoelen nemen wij vanaf 1 september 2023 NIET meer in! Zie ook de flyers in de Ruilwinkel.
 
Bingo datums 2024
De Ruilwinkel organiseert nog 1 bingoavond in april 2024.
De bingo avond staat gepland voor woensdag 17 april om 19:30 uur 
De zaal is open vanaf 19:00 uur en de bingo begint om 19:30 uur.
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief.
 
Vriendelijke groeten namens,
het bestuur en alle vrijwilligers van de Ruilwinkel

.

Nieuwsbrief Stichting de Ruilwinkel Alteveer

 

De zomervakantie ligt alweer even achter ons en de Ruilwinkel draait weer op volle toeren.

De eerste bingo is alweer georganiseerd, en andere activiteiten worden voorbereid.

 

Tijdens de zomervakantie hebben we de Ruilwinkel een flinke schoonmaakbeurt gegeven en hebben we flink opgeruimd.

In de kledingruimte zijn voor de kinderkleding nieuwe kledingrekken aangeschaft.

In de andere ruimte zullen we de aankomende tijd de rekken gaan vervangen voor witte vakkenkasten.

 

Zomerkleding kan ingeleverd worden tot 1 oktober 2023.

Winterkleding kan vanaf 4 september 2023 worden ingeleverd.

 

Wat betreft de contributie.

Na meerdere oproepen via Facebook en de website van de Ruilwinkel, heeft een groot aantal leden de contributie voldaan, maar er zijn ook nog veel leden die niet hebben betaald.  

Tevens is de regel: 1 jaar niet betaald, danwordt u uitgeschreven.

Daarom hebben wij in het bestuur besloten dat per 1 januari 2024 de leden die de contributie van 2023 niet hebben betaald, worden uitgeschreven in onze administratie. Hierdoor komen de gespaarde punten dan ook te vervallen.

De nummers die hierdoor open komen, worden aan nieuwe leden toegekend.

Mocht u na uitschrijving toch weer lid willen worden dan kan dit natuurlijk. Bij inschrijving betaalt u dan € 5,00 en u krijgt dan 5 ruilpunten cadeau.

 

Daarom willen wij u vragen om de contributie voor 2024 direct in het nieuwe jaar te voldoen. (uiteraard mag u het ook eerder betalen)

 

 

 

 

Spullen inleveren, hoe werkt het ook alweer…

We brengen de regels voor het inbrengen nogmaals onder de aandacht.

Spullen moeten schoon zijn, mogen niet kapot zijn en moeten compleet ingeleverd worden!

De vrijwilligers beoordelen de spullen en mocht er iets kapot zijn of niet compleet, dan krijgt u de spullen weer mee naar huis. U krijgt hiervoor ook geen punten.

Wij moeten ook afvalstoffen betalen en de kosten hiervan zijn hoog en onze container is niet toereikend om veel spullen af te voeren.

 

U mag per keer 2 big shoppers of 2 bananen dozen met spullen inleveren. Dit wordt door de vrijwilligers beoordeeld en van punten voorzien.

 

Voor kleding, boeken, cd’s, dvd’s en lp’s geldt:

Per keer mag u maximaal 5 stuks inleveren!

Levert u meer dan 5 stuks in dan wordt dit eerst overlegd met de vrijwilligers.

 

Wat nemen wij NIET in:

Beeldschermen, computers, tv’s, meubels, stoelen en andere grote spullen. 

Hiervoor hebben wij geen ruimte..

Maxi cosi's en autostoelen nemen wij vanaf 1 september 2023 NIET meer in! Zie ook de flyers in de Ruilwinkel.

 

Bingo datums 2023-2024

De Ruilwinkel organiseert ook weer een aantal bingoavonden.

De eerste bingo is alweer op woensdag 6 september j.l.

De volgende datums kunt u alvast noteren.

woensdag 29 november 2023

woensdag 24 januari 2024

woensdag 17 april 2024

De zaal is open vanaf 19:00 uur en de bingo begint om 19:30 uur.

 

Ladies Night in de Drijscheer

De Drijscheer organiseert op zaterdag 7 oktober 2023 een Ladies Night, aanvang 16:00 uur tot 23:00 uur.

De Ruilwinkel zal dan ook geopend zijn. 

Deze avond kunt u geen spullen inbrengen in de winkel.

We hebben ook een leuke winactie, dus kom allemaal gezellig langs!

De ingang deze avond is via de Drijscheer. 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief.

 

Vriendelijke groeten namens,

het bestuur en alle vrijwilligers