Nieuwsbrief juli 2022 - Ruilwinkel Alteveer

Ruilwinkel Alteveer sluit dit seizoen af met een vergulde blik naar het hetgeen gedaan is en met
hoge verwachtingen wat betreft de toekomst.
We hebben nu een kleine 650 leden en dat mag een naam hebben!
De opmerkingen die we horen in de winkel slaan we op en daarop varen we onze koers en
verzetten we onze bakens zoals een goed bedrijf hoort te doen.
We zijn een Ruilwinkel die ook in den lande is (h)erkend als sociaal, maatschappelijk,
economisch en milieubewust.
Maar vooral zijn wij er voor onze leden! Die 650 dus……….

Na het turbulente jaar waarin een voorzichtige opluchting werd gehoord wat betreft de corona
die ons zo lang in de greep hield en ons steeds heen en weer slingerde in het nemen van
beslissingen gaan we toch vol goede hoop en vol plannen het nieuwe seizoen in.
Bingo’s worden weer georganiseerd, Kerstmarkt en andere activiteiten zitten in het vat.
Direct na de zomersluiting zal een bord opgehangen worden in de koffiekamer met de (ook
nieuwe) Huisregels die wij hanteren.

Binnen onze organisatie bestaat de zogeheten CLUB van 20.
Deze CLUB bestaat eigenlijk uit vrienden van de Ruilwinkel die ons extra willen steunen met
een minimaal bedrag van € 20,- per jaar. Uw bedrijf of naam wordt op een groot bord vermeld
dat hangt in de hal van de Ruilwinkel.
Direct na de zomervakantie nemen wij contact op met de personen en organisaties die al lid
zijn. Maar mocht u zeggen: ”Nou, dat vind ik leuk om te steunen…Daarvan wil ik wel Vriend
zijn!”… neem dan even contact op met ons. Want wie is nu niet blij met zoveel vrienden?!
In verband met de administratie is het voor ons belangrijk dat
u aangeeft lid te willen blijven. Per jaar kost u dit € 5,-

De contributie wordt meestal direct in het nieuwe jaar voldaan. Maar door de corona
stagneerde ook dit. Begrijpelijk! Maar om inzicht te hebben en houden is het dus belangrijk om
uw contributie te betalen en wij ons leden-aantal precies kunnen meten.
Dus wanneer u twee jaren achter elkaar niet van onze diensten gebruik heeft gemaakt ( en/of
de contributie dus niet is geint) nemen wij aan dat u geen lid meer wenst te blijven en geven wij
uw nummerplek aan een ander.
Wij hanteren een vrij eenvoudig, maar effectief systeem waarbij ons leden- en puntenbestel aan
elkaar zijn gekoppeld.

Zomerkleding kan nog ingeleverd worden tot 1 oktober.
Winterkleding wordt direct na de zomer weer ingenomen.
We krijgen zoveel kleding aangeboden zodat er geen plaats is in de winkel. Wij zijn dus
genoodzaakt de volgende regel strikt te gaan (her)handheven:
Per keer kunt u maximaal 5 kledingstukken inbrengen waarvoor u punten krijgt.

Maar eerst vakantie: Van zaterdag 30 juli tot 27 augustus zijn we gesloten ( dus: ook deze’
laatste zaterdag van de maand’ zijn we gesloten) . Op maandag 29 augustus zijn we weer
geopend van 13.00 – 17.00 uur.

Wij wensen u allen een heel fijne zomer en vakantie toe…….

Het Bestuur van Ruilwinkel Alteveer.